Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

e-PRIAs

Toetuse määramine – 20 tööpäeva alates taotluse saamisest arvates

Toetuse maksmine – 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

oktoober 1, 2018

Schedule

Date: