Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus (meede 4.3.2)

e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

Toetuste määramine – 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

Toetuste maksmine – 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

detsember 1, 2018

Schedule

Date: