Investeeringud põllumajandustoodete  töötlemiseks ja turustamiseks (tootjarühmad) (meede 4.2.)

eeltäitmine 12.11.-18.11. taotluse esitamine 19.11.-26.11.

e-PRIAs

Toetuse määramine – 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast

Toetuse maksmine – kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

november 12, 2018

Schedule

Date: