Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (meede 4.1)

eeltäitmine 26.11.-02.12. taotluse esitamine 03.12.-10.12.

e-PRIAs

Toetuse määramine – 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt

Toetuse maksmine – kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

november 26, 2018

Schedule

Date: