Innovatsiooniklaster

e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

Toetuse määramine – 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates, 21. veebruariks 2019

Toetuse maksmine – kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates

september 24, 2018

Schedule

Date: