Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

Toimumisaeg 21.03.2019
Maht 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu maakond
Toimumiskoha info Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö

 

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Piret KalmusPhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent
Hinnainfo Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
Sisu Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatusesRavikulude vähendamine läbi karjatervise programmide
Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Vasikate enamlevinud haiguste avastamine ning ravivõtted
Udarapõletike avastamine ning ravivõtted
Kinnisperioodiaegne udarapõletike tõrje
Registreerumise tähtaeg 15.03.2019
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8224&id_ay_toimumine=12869&systeemi_seaded=3,1,12,1,
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844e-post: avayl@emu.ee
märts 21, 2019

Schedule

Date: