Infopäev: Mahepõllumajanduslik loomakasvatus alustajatele Raplas

Mahepõllumajanduslik loomakasvatus alustajatele

12.10.2018 kell 10.00-15.00 Raplas Vesiroosigümnaasiumi auditooriumis, Viljandi mnt 69

Kava
10:00 Sissejuhatus. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded ja põhimõtted. Pidamistingimused. Loomade sissetoomine ettevõttesse, Loomatervishoid, veterinaarsed jm toimingud
12:15 Paus
12:35 Loomade söötmine, erinevad ratsioonid. Kuidas saada hakkama 100% mahesöödaga, söödatootmine maheettevõttes
15:00 Lõpp

Lektorid Ragnar Leming ja Margo Mansberg

Registreerimine:
Rapla: https://goo.gl/forms/HadReYv7WUFBRviz2

Esmakordselt mahetoetust taotlenud tootjatel on kohustus osaleda vähemalt kahel mahepõllumajanduse infopäeval hiljemalt 1. novembriks. Lisaks eeltoodud infopäevadele võetakse arvesse ka muid mahepõllumajanduse infopäevi.
Infopäevad toimuvad ” Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Liit. Korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

oktoober 12, 2018

Schedule

Date:
Time: