Infopäev 14.02.2019 Tallinnas: Ohtlike kemikaalide käitlemine

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Balti Keskkonnafoorumi ja Terviseametiga korraldab infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid.  

Kõik toidukäitlemisettevõtted kasutavad ühel või teisel viisil kemikaale. Kemikaalide tootmisele, tarnimisele ja ohutule kasutamisele kohaldatakse REACH määrusest tulenevaid nõudeid. Nõuded:

  • …kohalduvad kõigile sektoritele, kus toodetakse, imporditakse, levitatakse või kasutatakse kemikaale tooraine või lõpptootena (ka mujal kui keemiatööstuses);
  • …kohalduvad teie ettevõttele olenemata ettevõtte suurusest;
  • …panevad teile vastutuse nende ainete ohutu kasutamise eest, mida turustate või kasutate;
  • …nõuavad igalt tarneahelas tegutsejalt teabe edastamist kemikaalide ohutu kasutamise kohta;
  • …annavad tarbijatele õiguse küsida teavet teie toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta.

Seega on väga tõenäoline, et õigusaktid, mis kehtestavad need nõuded, kohalduvad ka teie ettevõttele.

Infopäeval anname ülevaate REACH määruse rakendamisest, väga ohtlikest ainetest ja infoallikatest, arvestuse pidamisest ning info edastamisest tarneahelas. Lisaks räägime ohtlikest kemikaalidest toiduga kokkupuutuvas plastis ja teeme praktilist tööd kemikaalide andmebaaside ja ohutuskaartidega.

Päevakava

10:30–11:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv
11:00-11:10        Avamine, sissejuhatus infopäeva.
Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja
11:10–11:30      REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
11:30–11:50       Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave; nõuded biotsiidide toimeainetele
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
11:50-12:30        Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid
Aigi Lahe, Terviseamet
12:30-13:30        Lõuna
13:30-13:45        Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
13:45-14:00        Ohtlikud kemikaalid toiduga kokkupuutuvas plastis
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
14:00-14:30        Nõuded kemikaali ohutuskaardile – ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale
Anna Amelkina, Terviseamet
14:30–14:35       Rühmatöö tutvustus (töö andmebaaside ja ohutuskaartidega)
Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum
NB! Osalejatel palutakse praktilise töö jaoks võimalusel kaasa võtta sülearvuti ja oma ettevõttest mõned ohutuskaardid!
14:35-15:30        Rühmatöö
15:30-15:50        Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu
15:50-16:00        Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Registreerumine veebilehe toiduteave.ee kaudu.

Kohtade arv on piiratud. Palume registreerumise korral kindlasti osaleda või vabastada koht teistele soovijatele.

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit projektijuht, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

veebruar 14, 2019

Schedule

Date: