Erametsanduse toetuste infopäev Pärnus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi, Eesti Erametsaliidu ja SA Erametsakeskusega

Erametsanduse toetuste infopäev 29. jaanuar PÄRNUS – Nooruse Maja saalis (Roheline 1B, Pärnu) –  eelregistreerimine kuni 24. jaanuarini.

Infopäevad on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.

PÄEVAKAVA

13.30 – 14.00 Tervituskohv
14.00 – 14.15 Toetuste ülevaade, MAK 2021-2027 (K. Hindriks, Maaeluministeerium)
14.15 – 14.30 Investeeringute elluviimine ja toetusraha kasutamine (T. Suur, SA Erametsakeskuse)
14.30 – 15.30 Metsandustoetuste saamise tingimused, taotluste esitamine ja taotluste menetlemine T. Suur)
15.30 – 15.50 Kohvipaus
15.50 – 16.30 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Natura 2000 kohapealne kontroll(G. Reinapu // V. Kütt SA Erametsakeskus)
16.30 – 17.10 Investeeringute elluviimine ja toetusraha kasutamine(Kadri-Aija Viik, Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees)
17.10 – 17.30 Küsimused, arutelu, kokkuvõtted (K. Hindriks)                                   

Infopäeval osalemiseks palume TÄHTAEGSELT REGISTREERUDA  SIIN .

NB! Eelregistreerimine on vajalik ning ka väga oluline lisapaberite (vajadusel) vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks.

Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

jaanuar 29, 2019

Schedule

Date: