Aiandus mitteaianduskonsulendile – köögiviljakasvatus

AU.541 Aiandus mitteaianduskonsulendile – köögiviljakasvatus
Toimumisaeg Koolitus toimub kuupäevadel 27.- 28. märts 2019 (K / N) ja 16.-17. aprill 2019 (T/K)
NB! Koolituson neli päeva kestev tervik ja eeldab osavõttu kõigil neljal koolituspäeval
Maht 43 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 12 tundi praktikat, 7 tundi iseseisvat tööd)
Toimumiskoht Tartu linn Eesti Maaülikool, auditoorium täpsustamisel. Väljasõidud tootmisettevõtetesse Lohkvas ja Kambja vallas (kulgemine praktikakohta osalejate oma transpordiga).
Ajakava Kõikidel õppepäevadel toimub õppetöö 9.00 – 17.00.
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Õpe viiakse läbi ühe või mitme koolitaja poolt, kellel on kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane töökogemus vastava mooduli teemal (vastaval erialal töötamine, osalemine lektorina koolitustel või teadusprojektides).Priit Põldma, M.Sc., Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi lektor

Katrin Jõgar, PhD, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi dotsent
Kaire Loit, MSc, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi nooremteadur
Katrin Hauk, koolitaja, kellel on täiskasvanute
koolitaja või kutseõpetaja kutsetunnistus

Hinnainfo Koolituse tellijaks on PRIA.
Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest. Sihtrühmale on osalemine tasuta.
NB! Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.
Enne koolituse algust palume täita ja digiallkirjastada riigiabi avalduse (vormi edastame Teile e-postiga, kui on selgunud osalejate lõplik arv).
Sihtrühm Koolituse sihtrühm:
isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi
kutsetunnistus;
või
isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse
lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
või
isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes
ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
Maksimaalne osalejate arv 20
Eesmärk Anda mitteaianduskonsulendile esmased teadmised valdkonnast kujul, mis
võimaldaks tal hinnata vastava valdkonna tootmise sobivust kliendile, hinnata peamisi riske.
Õpiväljundid Köögiviljakasvatuse mooduli läbinu teab:
– millised on peamised köögiviljade liigid ja sordid, sordi valiku põhimõtted;
– katmikalad ja vahekultuurid köögiviljakasvatuses;
– milliseid ravim ja maitsetaimi kasvatatakse;
– millised on peamised kasvatusviisid, sh mahekasvatuses ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse;
– millistest allikatest otsida põhjalikumat informatsiooni ja juhendeid köögiviljakasvatusest.
Sisu Õppetöö rõhk on praktikalPeamised köögiviljade liigid avamaal ja katmikalal kasvatamiseks.
Katmikalade jaotus ning tehnoloogia valik vastavalt katmikala tüübile
Köögiviljakultuurid kasvuhoones: kurk, tomat, salatid. Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus.
Konsulendi nõustamisoskuse arendamine.

Praktikum: katmikala kurgi, salatite ja maitsetaimede kasvatamine. Õpe tootmisettevõttes Grüne Fee Eesti AS, (Lohkva).
Köögiviljakultuuride kahjurid ja nende tõrje.
Kahjurite bioloogilise tõrje võimalused.

Masintehnoloogiad avamaal ja katmikalal. Erinevad seadmed ja masinad tööde hõlbustamiseks.
Kastmis- ja väetamis tehnoloogiad/seadmed katmikalal, Kliimakontrolli automaatika.
Maitsetaimede ja erikultuuride kasvatamine katmikalal ja avamaal.
Maitsetaimede ja erikultuuride kasvatamine katmikalal ja avamaal. Vahekultuurid ja nende kasutamise võimalused köögiviljakasvatuses

Praktika tootmisettevõttes (Kambja vald, Külitse) Köögiviljakultuurid kasvuhoones ja avamaal: kurk, tomat, kapsad, jne. Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, katmikalal kasutatav tehnika, kahjustajate seire
Köögiviljakultuuride haigused ja nende diagnostika.
Bioloogilise tõrje võimalused.

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 22.03.2019
Registreerumise lisainfo NB! Teavitame TeidTäienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.

Registreeruda saab lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7982&id_ay_toimumine=12564&systeemi_seaded=3,1,12,1, (kerida lk, lõppu, vajutada registreeru ja täita väljad)

Lähem info
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3175, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

märts 27, 2019

Schedule

Date: