Skip to content

Infopäev: Mahepõllumajanduslik taimekasvatus alustajatele Võrus

Infopäev: Mahepõllumajanduslik taimekasvatus alustajatele Võrus

Mahepõllumajanduslik taimekasvatus alustajatele

9.10.2018 kell 10.00-15.00  Võru vallavalitsuse saal II korrus , Võrumõisa tee 4a

Kava
10:00 Ülevaade mahepõllumajandusest Eestis ja mujal. Miks toota mahepõllumajanduslikult ja tarbida mahetoitu. Mahepõllumajanduse õiguslik raamistik ja järelevalve
11:30 Paus
11:45 Peamised mahepõllumajanduse nõuded
13:15 Paus
13:30 Peamised mahepõllumajanduse nõuded ja taimekasvatuse põhimõtted
15:00 Lõpp

Lektorid Airi Vetemaa ja Lilia Kulli

Registreerimine

Võru: https://goo.gl/forms/017I8uQcuu5uAGMm1

Esmakordselt mahetoetust taotlenud tootjatel on kohustus osaleda vähemalt kahel mahepõllumajanduse infopäeval hiljemalt 1. novembriks. Lisaks eeltoodud infopäevadele võetakse arvesse ka muid mahepõllumajanduse infopäevi.
Infopäevad toimuvad ” Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Liit. Korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

oktoober 9, 2018

Details:

Name Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

Schedule

Date:
Time: