Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee on juba aastaid nõudnud terviklikku Euroopa toidupoliitikat, mis võimaldaks üleminekut säästvamatele toidusüsteemidele ja tagaks ÜRO 17 säästva arengu eesmärgi tõhusa rakendamise. Tervis ja loomade heaolu on selle visiooni põhikomponendid.

Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee on seisukohal, et COVID-19 valguses on vaja kiiresti toetada põllumajandustootjaid üleminekul jätkusuutlikumale loomakasvatussektorile, vastates jätkuvalt tarbijate ootusetele, säilitades samal ajal toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu kõrged standardid. Siinkohal on oluline mainida, et igasugused muudatused põllumajandussektoris on tihedalt seotud toidutootmise sotsiaalmajanduslike aspektidega. See aga ei tähenda seda, et sektor ei oleks  muudatusteks valmis, kuid sektoril peab olema mõistlikult aega ja tuge ümberkorraldamiseks. Seepärast usub Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee, et tagada tuleb õiglased toiduainete hinnad, mis kajastavad säästva tootmise tegelikke kulusid ja tootjatele invseteeringute piisava tasuvuse, ning et Euroopa Liit peab tagama Euroopa põllumajandustootjatele ausa konkurentsi.

Piirangud ja kohustused, millest Euroopa tootjad peavad kinni pidama, peaksid kehtima ka Euroopa Liitu impordi suhtes ja neid tuleks regulaarselt jälgida. Kui seisame silmitsi Euroopa Liidu  raamistikust tulenevate karmimate kasvatamispiirangute ja kõrgemate tootmisstandarditega, loodame, et meid, põllumajandustootjaid,  koheldakse õiglaselt.  Juba täna on Euroopa Liidus aasta- aastalt oluliselt vähem puuris peetavaid loomi. See näitab selgelt seda, et põllumajandustootjad ise muudavad oma tootmissuundi vastavalt tarbijate ootustele ja turunõudlusele. See on väga positiive ja oluline näitaja! Rohelist Euroopat ei saa ehitada käskude ja keeldudega, vaid inimesed, sealhulgas loomakasvatajad, peavad selle vajadust mõistma! Seda vajadust peavad mõistma kõik toiduahela osad, sealhulgas tarbijad ja Euroopa Liidu institutsioonid.

See, kuidas meie toitu kasvatatakse, mõjutab keskkonda ning iga ost, mille me tarbijana teeme, on hääletus põllumajandustavade poolt, mida me soovime toetada.

Kokkuvõtteks arvab Euroopa Majandus ja Sostsiaakomitee, et see Euroopa Kodanikualgatuse sisu on täiesti seaduslik ja Euroopa Liidu institutsionaalsed partnerid peavad sellega tegelema teaduspõhise ja tervikliku hindamise kaudu „Talust taldrikule“ strateegia rakendamisel – jättes mitte kedagi maha.