METK avaldas kliimavaldkonna lisameetmete mõjusid käsitleva uuringu aruande 

Riigil on kohustus vähendada kasvuhoonegaaside heidet kõigis sektorites, kuid praegu tehtav ei taga selle kohustuse täitmist. Valminud analüüs täiendavate kliimameetmete sotsiaalmajanduslikust mõjust kajastab kaheksa lisameetme võimalikku heitekoguse vähendamise potentsiaali ja kulu kestlikus toidusüsteemis.

Toidusüsteemi omavahelised seosed muudavad lisameetmete võtmise keerukaks: arvutuslikud tulemused võivad tegelikkusest oluliselt erineda, sõltudes ilmastikust, kasutatavast tehnoloogiast ja alusnäitajate täpsusest.

„Muutused põllumajandustootmise tarneahela ühes lülis kanduvad edasi järgmisesse, mistõttu lisameetmete võtmisel tuleks lähtuda tervikust,“ sõnab METKi põllumajandusuuringute osakonna juhataja Ants-Hannes Viira.

Uuring annab ülevaate Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kaardistatud 2030. või 2050. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalike olulisimate kliimavaldkonna lisameetmete ja nende meetmete kombinatsioonide makro- ja sotsiaalmajanduslikust mõjust aastateks 2030 ja 2040.

Tutvu uuringuga

Maaelu Teadmuskeskus
PRESSITEADE
19.06.2024