24
May

Eesti hääletab dikvaadi keelustamise poolt

  Maaeluministeerium PRESSITEADE 24.05.2018 Eesti hääletab dikvaadi keelustamise poolt Euroopa Komisjon plaanib keelustada dikvaati sisaldavad taimekaitsevahendid. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) tõi oma aruandes välja, et toimeaine dikvaat ei ole inimese tervisele ohutu, ja tegi ettepaneku selle keelustamiseks. Hääletus dikvaadi kasutamise poolt või vastu toimub reedel, 25. mail. „Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku toimeaine dikvaat heakskiitu mitte pikendada ning ka Eesti on …

Loe lisa...
23
May

Põllumajandusamet: Varajases Egiptuse kartulis avastati ohtlik taimekahjustaja

PÕLLUMAJANDUSAMET PRESSITEADE 23.05.2018 Põllumajandusamet: Varajases Egiptuse kartulis avastati ohtlik taimekahjustaja Tarbekartuli turustamise kontrolli käigus tuvastas Põllumajandusamet Egiptusest pärit tarbekartulist ohtliku taimehaiguse kartuli pruun-baktermädaniku (Ralstonia solanacearum). Eestis pruun-baktermädanikku ei ole siiani esinenud, samuti on see esimene kord, kui see on sisse toodud kartulist tuvastatud. „Tähtis on siinkohal meeles pidada, et eksootilistest riikidest pärit söögikartulit tuleb kasutada otstarbepäraselt ja kindlasti mitte aiamaale …

Loe lisa...
21
May

Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine Venemaaga piirnevatel aladel

PRESSITEADE Veterinaar- ja Toiduamet 21.05.2018 Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine Venemaaga piirnevatel aladel Veterinaar- ja Toiduamet lõpetas laupäeval kevadise rebaste ja kährikute suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise riigipiiri aladel. „Selleks, et vältida marutaudi taaslevimist Eestisse metsloomade rändega, külvasime väikelennukitelt marutaudivastast vaktsiini 6100 ruutkilomeetri suuruses puhvertsoonis Venemaaga piirnevatel aladel,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti projektijuht Enel Niin. Vaktsiinsöötade külvamisega alustati Lõuna- ja Kagu-Eestist ning …

Loe lisa...
18
May

Riigikogu võttis vastu uue maaparandusseaduse

Maaeluministeerium PRESSITEADE 17.05.2018 Riigikogu võttis vastu uue maaparandusseaduse Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu maaparandusseaduse, millega uuendatakse terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Seadusega lahendatakse peamiselt praktikas tekkinud kitsaskohti. „Seaduse uuendamise eesmärk oli luua ilmnenud vajadusi arvestav uuendatud ja kogu ehitamise valdkonda reguleeriva ehitusseadustikuga kooskõlas olev maaparandusseadus,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Arvestades Eesti geograafilist asendit, maapinna kõrgust ja mullastikku, on maaparandus möödapääsmatu. Kuna maaparandussüsteemid …

Loe lisa...
18
May

PÕLLUMAJANDUSAMET: TAIMEKAITSETÖÖDEL PEAB JÄRGIMA KÕIKI OHUTUSNÕUDEID

Põllumajandusamet PRESSITEADE 18.05.2018   PÕLLUMAJANDUSAMET: TAIMEKAITSETÖÖDEL PEAB JÄRGIMA KÕIKI OHUTUSNÕUDEID Seoses taimekaitse kõrghooaja saabumisega tuletab Põllumajandusamet meelde nõuded taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks. Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja kõikide õitsvate taimede (sealhulgas ka umbrohtude) pritsimise keeld. Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi …

Loe lisa...
18
May

Riik hakkab mesilasperesid toetama

Maaeluministeerium PRESSITEADE 18.05.2018 Riik hakkab mesilasperesid toetama Riik plaanib 2019. aastast maksta mesilaspere toetust, mille suuruseks on järgneval neljal aasta kokku 2 miljonit eurot. „Järgmisest aastast alates plaanib riik maksta mesilaspere toetust, mida mesinikud on juba aastaid valitsuselt soovinud. Mul on hea meel, et saame aidata kaasa mesindussektori kestlikule arengule. Olen mesinikega ise mitmeid kordi kohtunud ja lubanud nende muredega …

Loe lisa...
17
May

Valitsus kinnitas mahemajanduse tervikprogrammi pindalalise eesmärgi

Maaeluministeerium PRESSITEADE 17.05.2018 15. mail kinnitas valitsuse majandusarengu komisjon mahemajanduse tervikprogrammi pindalalise eesmärgi, mis näeb ette, et aastaks 2021 saab Eestis vähemalt 51 protsendil maismaast kasvatada või korjata mahetoodangut. „Eesti eeliseks on nii suur mahepõllumajandusmaa osakaal kogu põllumajandusmaas kui ka ökoloogiliselt jätkusuutlikult majandatud metsamaade suur osakaal riigi maismaapindalas. Nende näitajate tervikuna käsitlemine aitab luua kuvandit Eestist kui maheriigist, tõstab Eesti …

Loe lisa...
16
May

Veel on kohti toidutööstuste külastamiseks

Maaeluministeerium PRESSITEADE 16.05.2018 Veel on kohti toidutööstuste külastamiseks Tänaseks on 21. – 27. maini toimuva avatud toiduainetööstuste nädala raames plaanitud ekskursioonidele registreerunud üle 700 inimese. Pea 4000 inimesel on avatud toidutööstuste nädala raames võimalus külastada ettevõtteid üle kogu Eesti ning tutvuda toidutootmise köögipoolega. Enim külastajaid suudavad nädala jooksul vastu võtta Tartumaal Nõo vallas tegutsev Breti Luke Farmimeierei (kuni 1400 külastajat) …

Loe lisa...
11
May

Venemaaga piirnevatel aladel algab metsloomade marutaudivaktsiini külvamine

Veterinaar- ja Toiduamet PRESSITEADE 11.05.2018 Esmaspäeval, 14. mail alustab Veterinaar- ja Toiduamet rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist Eesti kagu- ja kirdepiiri aladel. Vaktsineerimine kestab orienteeruvalt 20. maini. Vaktsineerimine toimub 50 kilomeetri ulatuses Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetri ulatuses Narva jõest. Vaktsineerimiseks kasutatakse spetsiaalseid peibutussöötasid, mille kalajahust massi sisse on peidetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin. Vaktsiinsöötasid külvatakse õhust väikelennukitega ning vaktsiine ei külvata linnade, …

Loe lisa...