Maaeluministeerium
Pressiteade
15.11.2021

 

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu tänasel istungiI oli peamiseks aruteluteemaks liidu põllumajandusturgude hetkeseis.

„Euroopa Komisjoni hinnanguga, et pärast COVID-19 kriisiga seotud liikumispiirangutest loobumist on põllumajanduse ja toidutootmise sektor hakanud taastuma, võib nõustuda, kuid mitme sektori jaoks valmistavad peavalu sisendihinnad,“ tõi välja kohtumisel osalenud maaeluminister Urmas Kruuse.

„Probleemiks on eelkõige ostusööda ja energia hinnatõus. Näiteks piimasektoris on hind jõudnud küll juba kriisieelsele tasemele, ent sisendihindade tõusu tõttu on piimasektor ikkagi suurtes raskustes,“ ütles Kruuse.

Sealihasektori puhul toetas Eesti liidu liikmesriikide Euroopa Komisjonile esitatud taotlust võtta erakorralisi meetmeid, kuna mitu tegurit – nagu kõrged sööda- ja energiahinnad, sigade Aafrika katk ja koroonapandeemia mõjud – on just sellele sektorile mõjunud muret tekitavalt.

„Ootame komisjonilt põllumajandusturgudel toimuva asjus endiselt tihedat koostööd ja kiiret reageerimist olukorra halvenemise korral ning valmisolekut täiendavate Euroopa Liidu meetmetega sekkumiseks,“ rõhutas Kruuse oma tänases sõnavõtus. „Euroopa Liidu siseturu toimimine ja kaupade vaba liikumine on meie kõigi huvides.“

Lisaks allkirjastasid tänasel põllumajanduse ja kalandusnõukogu istungil initsiatiivis Bioeast osaleva 11 riigi ministrid ühisdeklaratsiooni, millega kinnitatakse toetust bioressursside säästvale ja kliimamuutuste mõju vähendavale kasutusele Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Potentsiaali koostööks nähakse nii projektide kavandamises ja elluviimises, ühishuvide edendamises kui ka heade tavade jagamises ringbiomajanduse valdkonnas.

Eesti kõrval andsid ühisdeklaratsioonile oma allkirja ka Tšehhi, Ungari, Poola, Slovakkia, Bulgaaria, Horvaatia, Läti, Leedu, Rumeenia ja Sloveenia ministrid.

Soovitused lugemiseks