Üleskutse Eesti rahvale: eelistage kohalikku toitu!

Eestimaa Talupidajate Keskliit
Ühisavaldus
29.04.2020.a.

Üleskutse Eesti rahvale: eelistage kohalikku toitu!

Olukorras, kus majandus on ebastabiilne ning toidujulgeolek on muutunud väga oluliseks märksõnaks, teevad kodumaised väiketöötlejad ja talunikud ühispöördumise Eesti rahvale kutsudes üles tarbima kohalikku  toitu.

“Eriolukord riigis on toonud meid sinna punkti, kus väiketootjad ja talunikud on oma jõud ühendanud, et teha ühispöördumine Eesti rahvale. Käesolevaga kutsume kõiki üles eelistama kohalikku toitu, mis on puhas ja kohalikke maitse-eelistusi arvestades valmistatud kohalikule tarbijale,” ütleb Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

“Sellistes riikides, kus läheb hästi, on Eestiga üks tugev erinevus- nendes eelistatakse kohalikku toitu välismaa omale. Näiteks võtame Saksamaa, Iirimaa ja Prantsusmaa. Seal on jõutud nii kaugele, et juba kevadel tehakse põllumehega kokkulepped ära ning mitmel pool makstakse pool rahast ette. Keegi tarbijatest ei tee häält, kui kurk on liiga kõver või kartul liiga suur. Inimesed lihtsalt armastavad kohalikku ja ehedat toitu,” kommenteerib Otse Tootjalt Tarbijani eestvedaja Emil Rutiku ning lisab, et näiteks Prantsusmaal on üsna tavaline, et inimesed käivad poest vaid tikku ja  patareisid ostmas, sest kõik muu tuleb kohalikelt kasvatajatelt ja tootjatelt. “On aeg mõelda sellele,  et olenemata poliitilisest olukorrast, iga sent, mis kukub meile tagasi, annab meile õitsengut, iga sent, mis me anname välja, on õitseng mujal.”

“Keegi ei osanud uskuda, et selline olukord võib maailmas tulla nagu praegu seoses viirusega tekkinud on. Kui kogu aeg on siiani räägitud strateegilisest toidujulgeolekust, siis nüüd ongi see strateegilise toidujulgeoleku aeg käes,” ütleb Saaremaa Talupidajate Liidu  juhatuse liige Aivar Kallas, kelle sõnul on hetkel ka suurtootjatel tänu võõrtööjõu kasutamise piirangutele keeruline toimetada. “Nii mõnigi neist võib uksed sulgeda, sest tööjõudu pole. See viib meid täiesti uude olukorda, kus saame loota talupidajatele, kel mahud väiksemad ning kes saavad hakkama oma pere ja kohaliku tööjõuga.” Sellistel väiketootjatel on aga äärmiselt raske kuhugi kaubandusketti sisse saada, sest toodangut pole nii palju. “Aitame neil ellu jääda tarbides kohalikku toitu!”

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse esinaine Jane Mättik kutsub üles välismaise lihaveise asemel eelistama kohalikku. “Eesti veiseliha on väga hea kvaliteediga ning tervislikum kui välismaalt hiigelsuurtest tootmistest pärit masstoodang, kus loomi vaktsineeritakse ning neile süstitakse hormoone ja antibiootikume. See on oluline, sest suurkasvatustes on tuhandeid loomi koos ning muudmoodi see ei oleks võimalik.” Eesti veiseliha kasvatajad suudaks aga praegustel tootmise põhimõtetel katta kogu Eesti vajadusi.  “Eesti veisekasvatuse kurvem pool on see, et meil on teistest riikides ka väiksemad toetused ja kokkuostuhinnad ning hetkel jääb ilma toetusteta veisekasvatus alla kasumlikkuse piiri. Investeeringuteks raha ei jätku. Kui aga eestlased hakkaks rohkem kodumaist veiseliha eelistama, saaksid ka tootjad võtta suuremaid riske ning tagada veel paremaid tingimusi.”  Hetkel müüvad Jane andmetel  paljud oma looma välismaale.  “Meie tootjad ei soovi oma loomi müüa Türki, Leetu, Lätti ja Poola kus saab suuremat raha, aga nad teevad seda praegu, sest pole paremat alternatiivi.” Ka Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit rõhutab, et need maitseelamused, mille järele varem tuli Lõuna-Euroopasse sõita, on nüüd ka kodumaal toodetuna täiesti saadaval. “Küsige Eesti oma erilisi maitseid meie väikemeiereidest ja eelistage Uus-Meremaa lambalihale kodumaist,” ütleb liidu juhatuse liige Ell Sellis.

“Kohaliku toidu tarbimise osas on Eestil arenguruumi. Erinevad uuringud on näidanud, et Eesti toitu eelistatakse küll teoorias, kuid poes, turul ja söögikohtades tehakse tihti (eeskätt hinnast, aga ka teadmatusest) lähtudes teisi valikuid,” ütleb Kaja Piirfeldt, MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige ja piimatootja.  Kaja sõnul on Eesti toidu eelistamine  kasulik nii tootja, tarbija, kui ka riigi majanduskasvu seisukohalt. “Meie toit on väga kvaliteetne, reeglina puhas ja ohutu. Palju on kurdetud Eesti ametnike pedantsuse üle, kuid see tähendab muuhulgas tarbija jaoks, et  Eesti rakendab toiduohutuse osas keskmisest kõrgemaid standardeid.” Kodumaise toidu tarbimise eelistamisel toob Kaja välja  kolm olulist pidepunkti. “Teadlikkus väljas einestades ja kaupu valides – restoranides, turul, kaubanduskettides tuleks järjepidevalt küsida infot tooraine/kauba päritolu kohta. Kindlasti võiks uurida lähiümbruse tootjate ja kaubavõimaluste kohta ning põhivajadused katta just selliste kaupadega ning mõtestada endale eestimaise eelistamise olulisus.  Kodumaine toit on hea tervisele ning tagab samas elukeskkonna säilimise ja majanduse hea käekäigu.”

Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja ütleb, et Eesti paistab silma oma suure mahepõllumajandusmaa osakaaluga, mis on kindlasti järjest aktuaalsemaks muutuvate keskkonna- ja kliimaküsimuste kontekstis väga positiivne. “Eestis on mahepõllumajandusmaa osa 22%  kogu põllumajandusmaast, selle näitajaga on Eesti EL-s Austria järel teisel kohal.” Kohaliku toidu eelistamine on Meriti sõnul äärmiselt oluline. “See on tähtis nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka keskkonna aspektist,” ütleb ta ning lisab, et  arusaamad sellest, mida me täpselt kohaliku toidu all silmas peame, on erinevad. “Mõned peavad selleks Eestist pärit ehk kodumaist toitu, teised näiteks 100 km raadiusest pärit toitu, kolmandad 50 km või oma maakonna/piirkonna toitu. Paljud tootjad ja tarbijad peavad toidu puhul oluliseks lihtsalt vahendajate arvu vähesust. See kõik on hea!” Kodumaisel toidul on palju eeliseid. “Sellel on tihti parem, harjumuspärasem maitse. See jõuab meie toidulauale üldjuhul kiiremini ja seega värskemana. Köögiviljade ja puuviljade puhul sööme kohalikku eelistades hooajalist toitu, millel on samuti palju eeliseid. Kohalik toit pole üldjuhul anonüümne, teame, kes on tootja/töötleja ja kus ta paikneb. Väga oluline kohaliku toidu eelistamisel on meie majanduse toetamine ja töökohtade säilitamine.”

Sama kinnitab ka Sirkka Pintmann, MTÜ Ehtne Talutoit esindaja. “Kõik algab teadlikkusest, et kohalik toit on kasulik meie tervisele, majandusele, keskkonnale ja kogukondlikele sidemetele.” Sirkka leiab, et alustada tulekski teadlikkuse tõstmisest. “Inimene on juba kord selline, et näeb hea kraami nimel rohkem vaeva ja ületab nii mõnegi ebamugavuse, et see kätte saada. Järelikult tuleb inimestel aidata tõsta enda teadlikkust.  Lisaks peaks olema riiklik seisukoht soodustada lühikesi tarneahelaid riigi sees ja ehk ka lähinaabritega.” Eesti talutoidu maastik  on Sirkka sõnul õnneks väga mitmekesine ja rikkalik- meil on nii peenemaid lihalõike, pikantsemat juustu kuni viinamarjaveinide ja kalamarjani välja. “Samal ajal on olemas suuremad tootmistalud, robotlaudad, kallis põllutehnika ja neile võetud laenud. Need on tootmised, mis sõltuvad toidutoorme börsihindadest maailmaturul, kütusehinnast ja tööjõust. Seega, autonoomne väiketalu on täna jätkusuutlikum, kui leiab kohaliku tarbija. Tänases kontekstis on see eraisikust tarbija, suuremas plaanis ehk lasteaiad ja koolid, vanadekodud, haiglad Eestis.” Ka Marika Parv, Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht ja UMA MEKK kaubamärgi eestvedaja kutsub üles kohalikku tarbima. “Kohalik toit on meie inimeste toodetud ja mõeldud just meie inimesele. Praegusel ajal eriti, kui paljud ettevõtted on seoses kriisiolukorraga suletud, on oluline, et toetaksime just kohalikku ettevõtjat ja soetaksime tema toodangut. Mõtleme ikka enim oma rahvale ja hoiame kokku!”

 Ühisavalduse esitajad:

Eestimaa Talupidajate Keskliit
MTÜ Eesti OTT
Võrumaa Talupidajate Liit/ UMA MEKK
Saaremaa Talupidajate Liit
Mahepõllumajanduse Koostöökogu
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
Eesti Noortalunikud
MTÜ Ehtne Talutoit
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit

Põllumajandustootja asendusteenust saavad sel aastal kasutada ka taimekasvatajad

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
28.04.2020

Põllumajandustootja asendusteenust saavad sel aastal kasutada ka taimekasvatajad

Valitsus kiitis 27. aprillil heaks maaeluministri ettepaneku, mille kohaselt tagatakse sel aastal lisaks loomakasvatajatele ka taimekasvatajatele asendusteenuse pakkumine. Teenuse osutamiseks makstava toetuse eelarvet suurendatakse 0,5 miljoni euro võrra.

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on muudatus tingitud COVID-19 kriisist ning selle eesmärk on tagada toidu tootmise jätkumine ja seeläbi Eestis toiduvarustuskindlus. „Aprill ja mai on taimekasvatuses tipphooaeg ning kui kevadisel maaharimisel ja külvil tekib takistusi, võib sel olla pikaajaline negatiivne mõju toidutootmisele,” sõnas Aller.

Asendusteenust võib osutada nii looma- kui ka taimekasvatusega tegelevale põllumajandustootjale, kellel ei olnud asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal rohkem kui seitse töötajat ja tema asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei ületanud 1 000 000 eurot.

Eriolukorra kehtimise ajal ja kuni 2020. aasta lõpuni võib taimekasvatuse valdkonnas asendaja olla isik, kellel on vähemalt üheaastane töökogemus põllumajandusettevõttes või omandamisel põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus.

Põllumajandustootja asendamise toetus on riiklik toetus põllumajandustootja asendamiseks tema töölt eemalviibimise korral.

Oma koduköögis toidu valmistajad ja müüjad peavad end registreerima

Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
22.04.2020

Oma koduköögis toidu valmistajad ja müüjad peavad end registreerima

Eraelamus ehk koduköögis toidu valmistamisel müügi eesmärgil tuleb oma tegevusest teavitada.

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe Meiterni sõnul on paljud inimesed asunud oma koduköökides valmistama toitu ning seda just müügi eesmärgil. „Seoses eriolukorraga näeme, et üha enam on hakanud inimesed kasutama oma kodukööke, et valmistada erinevaid tooteid müügiks. Eraelamus toidu valmistamine on lubatud, kuid siinkohal on oluline rõhutada, et ametit tuleb oma tegevusest teavitada,“ selgitas Meitern.

Äritegevuse alustamine eraelamus on väljakutse ning suurele hulgale inimestele toidu valmistamisel tuleb tagada toiduohutus. „Seetõttu on oluline läbi mõelda kõik toidu käitlemise ja ohutuse seisukohast olulised nüansid ja tegevused – koostada nõuetekohane enesekontrolliplaan koos nõuetekohase dokumentatsiooniga, määrata toidule säilivusaeg, omada teadmisi toiduohutusest ja toidu käitlemisest,“ kirjeldas Meitern kogu protsessi. Kui tingimused toidu käitlemiseks on loodud ja täidetud, siis tuleb ametile esitada teatis eraelamus toidu käitlemise kohta.

Informatsioon eraelamus toidu käitlemise kohta on leitav VTA kodulehel eraelamu rubriigist. „Juhul kui on küsimusi või soovitakse rohkemat infot eraelamust toidukäitlemise kohta, siis on võimalik pöörduda VTA maakondlike keskuste poole, kus spetsialistid aitavad nõu ja jõuga,“ julgustas Meitern abi küsima.

Taust

Eraelamus toidu valmistaja võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik, kes tegeleb turustamise eesmärgil toidu valmistamisega kohas, mille põhikasutusala on eraelamu. Eraelamus toidu käitlemise kohtadeks loetakse ehitisi, rajatisi ja ruume, mida kasutatakse peamiselt eraelamuna, näiteks eramaja köök, abiköök, suve- ja väliköök. Juhul kui ruumid on toidu käitlemiseks spetsiaalselt kohaldatud, siis ei ole enam tegemist toidu käitlemisega eraelamus. Sellisel juhul tuleb juhinduda toidutöötlemise ettevõttele kehtestatud nõuetest. Toidu valmistamise ja selle müügiks pakkumise puhul tuleb meeles pidada, et toit peab olema tarbija jaoks ohutu ja nõuetekohane.

Teatamise puhul on tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse ametit ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Majandustegevusteadet on võimalik esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali, eesti.ee kaudu või saates allkirjastatult asukohajärgsele VTA maakondlikule keskusele.

Võõrtöölised said õiguse jätkata lühiajalist töötamist põllumajanduses

Võõrtöölised said õiguse jätkata lühiajalist töötamist põllumajanduses

Sotsiaalministeerium
20. aprill 2020 – 16:46

Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatuse, millega antakse 17. märtsi seisuga Eestis viibinud võõrtöölistele võimalus pikendada lühiajalise töötamise luba põllumajanduses töötamiseks kuni 31. juulini 2020.

Täna Riigikogus vastuvõetud otsuse kohaselt saavad käesoleva aasta 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivad võõrtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, põllumajanduses töötamist jätkata.

„Selleks, et tagada põllumajanduse sujuv toimimine, mis on arusaadavalt Eesti ühiskonna jaoks oluline valdkond, sai antud otsus vastu võetud. Seadusemuudatus võimaldab võõrtöölistel Eestis töötamist jätkata kuni käesoleva aasta 31. juulini juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta ning nende lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis registreerib,“ rääkis siseminister Mart Helme.

„See annab mõistliku üleminekuperioodi ümberlülitumiseks välistööjõult Eesti elanikest tööjõule. Ajal, mil meie enda inimesed kaotavad üha rohkem ja rohkem tööd, on vaja toetada Eesti elanikke. Meie kümnete tuhandete tööta inimeste hulgas on kindlasti neid, kes suudaksid ja tahaksid anda oma panuse mõnesse sektorisse, kus on hetkel töökäsi puudu,“ lisas siseminister. Pärast 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni käesoleva aasta 31. augustini, et korraldada oma Eestist lahkumine.

Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba täis saanud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimalusel Eestist lahkuda. Kui see ei ole praeguses suletud piiride olukorras võimalik, võivad nad Eestis viibida ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist. Koju saamiseks on inimestel mõistlik pöörduda oma saatkonna poole, et uurida võimalusi Eestist lahkumiseks. Ühtlasi palume senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki naasmisele.

Välismaalaste seadus võimaldab Eestis seaduslikult viibival kolmandate riikide kodanikel siin töötada maksimaalselt 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eelduseks on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ja registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis. Eriolukorrast tulenevatest riiki sisenemise piirangutest vaatab Politsei- ja Piirivalveamet praegu läbi vaid neid taotlusi, mille tööandjad on esitanud hetkel Eestis viibivate välismaalaste kohta. Välismaal viibivate ja siia tööle tulla soovivate välismaalaste lühiajalise töötamise taotlusi PPA praegu ei menetle, sest tulenevalt eriolukorrast neid riiki ei lubata isegi juhul, kui neil on viisa või viisavaba viibimise õigus olemas.

Lühikokkuvõte praegu Eestis viibivale võõrtööjõule kehtivatest reeglitest:

  • Praegu Eestis viibivad vöörtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, võivad jääda Eestisse tööle järgmistel tingimustel:
    • põllumajanduses tegutsev tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse, et võtta Eestis seaduslikult viibiv võõrtööline tööle kuni 31. juulini 2020;
    • pärast käesoleva aasta 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini 2020, et korraldada oma Eestist lahkumine.
  • Teistes valdkondades saavad välismaalased (kolmandate riikide kodanikud) Eestis töötada kas hooajatöölisena kuni 9 kuud 12 kuu jooksul üldistel tingimustel kuni 12 kuud 15 jooksul.
  • Praegu Eestis viibiva võõrtöölise lühiajaliseks töötamiseks teistes valdkondades saab tööandja esitada Politsei- ja Piirivalveametis töötamise loa taotluse nende võõrtööliste kohta, kelle lühiajalise töötamise maksimaalne aeg ei ole veel täis.
  • Praegu välismaal viibivad võõrtöölised ajutiste piirangute tõttu Eestisse tulla ei saa.
  • Võõrtöölised, kelle maksimaalse töötamise aeg on läbi saanud või läbi saamas ja kes ei jätka töötamist põllumajandussektoris, peavad pärast töötamise aja lõppemist esimesel võimalusel Eestist lahkuma.
  • Välismaalased, kelle maksimaalne töötamise aeg on täis, kuid kui neil ei ole võimalik piiride ületamise piirangute tõttu Eestist lahkuda, võivad eriolukorra ajal Eestis viibida (kuid mitte töötada) ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Taimekaitsekoolituse ja -seadmetega seotud nõudeid leevendatakse eriolukorra ajaks

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
20.04.2020

Taimekaitsekoolituse ja -seadmetega seotud nõudeid leevendatakse eriolukorra ajaks

Riigikogu kiitis täna heaks taimekaitseseaduse muudatused, mis puudutavad taimekaitsekoolitust ja taimekaitseseadmete tehnokontrolli.

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on muudatuste eesmärk vähendada eriolukorrast tingitud võimalikke kahjusid taimekasvatussektoris. „Eriolukorraga seotud mõjude leevendamiseks kehtivad edasi kriisi ajal kehtivuse kaotanud taimekaitsetunnistused ja taimekaitseseadmete tehniline kontroll,” sõnas Aller.

Seadusesse kirjutatud erandite kohaselt võivad isikud, kelle taimekaitsetunnistuse kehtivus lõpeb eriolukorra ajal, ka edaspidi turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid kuni käesoleva aasta 30. novembrini. Lisaks võib eriolukorra ajal ja 60 päeva hiljem kasutada taimekaitseseadet, mille tehnilise kontrolli kehtivus lõpeb eriolukorra ajal.

Taimekaitseseaduse muudatused on tingitud riigis kehtivast eriolukorrast ning eriolukorra lahendamisel üles kerkinud probleemidest. Kokku muudeti ühise kobarseadusega 33 erinevat seadust.

Põllumajandusameti veebilehe uuendus annab parema ülevaate muudatustest taimekaitsevahendite registris

Põllumajandusameti veebilehe uuendus annab parema ülevaate muudatustest taimekaitsevahendite registris

Info on leitav valides: 

Valdkond „Taimekaitse“

 

Põllumajandusel, kalandusel ja toiduainetööstusel on oluline roll riigi majanduses 

Põllumajandusel, kalandusel ja toiduainetööstusel on oluline roll riigi majanduses 

Maaeluministeeriumis valminud 2019. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaatest selgub, et soodsate ilmaolude toel koguti eelmisel aastal rekordiline saak, põllumajanduse kogutoodangu väärtus kasvas mullu viiendiku võrra ning samas suurusjärgus suurenes ka Eesti päritolu kaupade eksport.

„2019. aasta tulemused olid üle mitme aasta sektori jaoks märkimisväärselt head, aidates luua põllumehe jaoks vajalikku stabiilsust ning suurendades valmisolekut uuele hooajale vastu minekuks,“ tõdes maaeluminister Arvo Aller. „Kindla vundamendi olemasolu meie toidutootmisel on hädavajalik, kuna aastad on erinevad ning juba praegu saab öelda, et koroonakriisist ei ole pääsu ka toidutootmisel.“

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstusega (sh joogitööstus) tegelevates ettevõtetes loodi 2019. aastal 830 miljonit eurot lisandväärtust, mida oli peaaegu viiendiku võrra enam kui 2018. aastal. Need tegevusalad andsid 3,4% Eestis loodavast lisandväärtusest ning neis oli 2019. aastal hõivatud keskmiselt 29 100 inimest (4,3% koguhõivest).

Põllumajanduse kogutoodangu väärtus ületas mullu miljardi euro piiri, suurenedes viiendiku võrra. Toiduainete tootmisega tegeles Eestis 2019. aastal üle 700 tööstusettevõtte.

Statistikaameti andmeil tootsid toiduainetööstuse ettevõtted 2019. aastal kokku ligemale 1,7 miljardi euro väärtuses toodangut (+6%). Ekspordi puhul kasvas Eesti päritolu kaupade väljavedu viiendiku võrra (+21,2%) ning ületas esmakordselt 1 miljardi euro piiri. Suurima panuse eksporti andsid endiselt teravili (20%) ning piim ja piimatooted (19%). Aastases võrdluses suurenes kõige enam teravilja väljavedu (+97%).  Olulisemad kaubanduspartnerid olid jätkuvalt naaberriigid –  Soome, Läti ja Leedu –, kuhu eksporditi peaaegu pool (45%) Eesti päritolu põllumajandussaadustest ja toidukaubast.

Ilmastik soosis taimekasvatust, mille tulemusel koguti 2019. aastal rekordiline teraviljasaak – 1,6 miljonit tonni. Teravilja kasvatati enam kui 360 000 hektaril. Teraviljasaagist enam kui poole moodustas nisu ja ligikaudu kolmandiku oder. Köögiviljakasvatuses­ oli viimase viie aasta suurim kogusaak.

Piima kogutoodang oli 2019. aastal viimase 27 aasta suurim, kasvades 821 500 tonnini (+3%). Piimalehmade arv oli ligikaudu 85 000, mida oli veidi vähem kui aasta varem; toodangu kasv saavutati läbi suurema produktiivsuse, mis jõudis 9633 kilogrammini. Sigade arvukus suurenes aastaga ligikaudu 16 000 looma võrra ja veiste arv enam kui 2000 looma võrra, lindude ja lammaste, kitsede arv vähenes 5%.

Põllumajandust, toiduainetööstust ja maaelu arengut toetati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames 2019. aastal Eestis kokku 308 miljoni euroga (85% sellest EL-i eelarvest). Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames toetati sektorit 53,2 miljoni euroga. Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad deklareerisid Maksu- ja Tolliameti andmetel 2019. aastal kokku 372 miljoni euro eest makse.

„Kõigi nende numbrite taga on meie ettevõtjate aastatepikkune tubli töö eestlaste toidulaua katmisel. Tänases kriisiolukorras mõistame, kui oluline on meie kodumaine toidutootmine ja toidujulgeolek. Selle toimimisse saame ka kõik ise tarbijatena olulise panuse anda, eelistades kodumaist toitu,“ tõdes minister Arvo Aller.

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2019. a

Selver toetab hätta jäänud väiketalunikke

AS Selver
Pressiteade
08.04.2020

Selver toetab hätta jäänud väiketalunikke

Selver võtab kiirendatud korras müügile väiketalunike toodangu, mida toodeti eelkõige kohvikutele, restoranidele ning hotellidele, mille tegevus on sisuliselt seiskunud.

„Lõviosa Eesti väiketalunike toodangust läks jaekaubandusest oluliselt väiksema nõudlusega HoReCa-sektorile ehk hotellidele, restoranidele ja catering-i teenust pakkuvatele ettevõtetele. Praeguses olukorras on see sektor aga üks suurimaid kannatajaid. Otsustasime seega ise talunike poole pöörduda ja teha ettepanek toidukauplustele sobivad tooted Selverisse müügile võtta,“ ütles AS-i Selveri juht Kristi Lomp.

Väiketalunike tootmismahud on klassikaliselt olnud nõnda väikesed, et üleriigiliselt tegutsevate jaekettide lettidel nende valik laialt esindatud pole. Tarnelepingu sõlmimiseks jaeketi ja tootja vahel on aga üheks olulisimaks eelduseks aastaringne varustamisvõimekus ning eelistatult korraga üle keti. „Praegune olukord on erandlik ja soovime vastu tulla ka väikese mahuga tootjatele, lisades tooteid sortimenti kasvõi osaliselt ja valitud kauplustesse,“ lisas Kristi Lomp.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu vahendusel on Selver astunud tänaseks kiirendatud läbirääkimistesse juba ligemale 50 talunikuga, kelle toodang rikastab lähinädalate jooksul Selveri kaubavalikut sajakonna uue kaubaartikliga.

„Tänases olukorras, kus peame toetama kõiki võimalusi kasutades kohalikke tootjaid ja peretalusid, on Selveri samm väiketalunikele abikäe andmisel väga tervitatav,“ ütleb Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Kuna tegemist on väikeste mahtudega, ei saa Selver tagada kaupade saadavust üle keti. Samuti võib poodide valik, kus tooted müügil on, nõudluse kasvades või kahanedes vastavalt muutuda.

Et tarbijaid kodumaise tootja toetamisel abistada, varustab Selver kõik väiketalunike toodete hinnasildid rukkilille kandva tähisega. Tooteid leiab tootekategooriatele vastavate osakondade tavatoodete riiulitelt, paljud neist asuvad ka Selver Gurmee osakonnas.

Teiste väiketalunike kõrval on Selveri sortimenti lisandumas näiteks Viinamärdi talu lambapiimajuustud (Tallinnas T1, Viimsi, Kakumäe, Järve, Tondi, Torupilli ja Tartus Ringtee Selveris), Kalamatsi Meierei lehma- ja kitsepiimajuustud (Tallinnas Kadaka, Järve, Tondi, Torupilli, Pirita, Kakumäe, Rapla, Peetri, Viimsi, T1 ning Tartus Veeriku ja Ringtee Selveris), Rebaseonu leivad ja lihatooted (Tallinnas Kadaka, Järve, Tondi, Pirita; Tartus Ringtee ja Veeriku ning Saaremaal Saare Selveris) aga ka Minna Sahvrimõnusad maiused (saadaval Rapla ja Keila Selverites ning Tallinnas Järvel, Pirital, Kakumäel, Peetris, Viimsis ja T1-s). Nimekiri valikust on pidevalt täienemas.

Eesti kapitalil põhinevasse Selveri jaeketti kuulub Eesti suurima kojuveopiirkonna ja käibega e-pood ning 53 kauplust, mille all on 101 000 ruutmeetrit müügipinda. Selveri kett kuulub börsiettevõtte AS-i Tallinna Kaubamaja Gruppi. Selver annab tööd ca 3000 inimesele. 2019. aasta müügitulu oli 469,4 miljonit eurot ning kliendid tegid aasta jooksul 40,3 miljonit ostu.

Eesti Kindlustusühistu ÜKS pikendab kapitali kogumise perioodi kolme kuu võrra

Märtsis alanud eriolukord ja seetõttu tekkinud majanduslik ebakindlus on negatiivselt mõjutanud kindlustusühistu osakapitali panustamist. Esialgu kaheks kuuks planeeritud kapitali kogumine on Eesti Kindlustusühistu ÜKS nõukogu otsusega pikendatud kolme kuu võrra – osakapitali sissemakseid saab teha kuni juuni lõpuni.
Kapitali panustama on oodatud kõik Eestimaa eraisikud ja ettevõtjad, kelle jaoks on oluline rohkem rikkust Eestisse jätta ning saada osa soodsamatest kindlustuslahendustest. Eraisik saab panustada alates 100 eurost ning ettevõte 500 eurost, dividende hakkab ühistu jagama neljandast tegevusaastast.

Eesti Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liige Tarmo Lääne kutsub kaasmaalasi rasketele aegadele vaatamata kindlustusühistu liikmeks astuma. “Praegune eriolukord on meile kõigile näidanud, et saame tõeliselt raskel hetkel loota ainult tublide eestimaalaste ja Eesti ettevõtete peale. Kindlustusühistu eesmärk ongi kaasata võimalikult palju mõttekaaslasi, kellega koos ehitada üles Eesti keskne ja majanduslikult jätkusuutlik kindlustusettevõte ning muuta Eesti veelgi turvalisemaks,” lisas Lääne.

Taasiseseisvunud Eesti esimese kindlustusühistu nimega Eesti Kindlustusühistu ÜKS asutajaliikmeteks on Eesti Omanike Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Korteriühistute Liit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Tartu Hoiu-Laenuühistu, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Aiandusliit, Eesti Akordioniliit, lisaks kaks ettevõtet ning 13 eraisikut.

Viimati tegutses Eestis kindlustusühistu 80 aastat tagasi ning toona oli kindlustusühistute osakaal Eesti kindlustusturul 40%, sama suur või kõrgem turuosa on kindlustusühistutel ka kõikides Eestist kõrgema elatustasemega Euroopa riikides tänapäeval.

Kogu vajaliku info liikmeks astumise ning kõige muu olulise osas leiab Eesti Kindlustusühistu ÜKS kodulehelt www.eky.ee