Olulised kuupäevad märtsis

21.03 – sõnniku ja lämmastikku sisaldavate mineraalväetiste laotamine lubatud. Juhul kui maapind pole külmunud, kaetud lumega või perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud. Siis võib hakata laotama vedelat, tahket ja sügavallapanusõnnikut ning lämmastikku sisaldavat mineraalväetist. Laotamisel järgi veekaitselisi piiranguid! (veeseadusest tulenevalt)

22.03 – saab hakata PRIA-t teavitama põllumajandusliku majapidamise üleandmisest (PTK ja loomakasvatuse üleminekutoetuste taotlemise korral)

  • 1. – 15.03 Põllumajanduskindlustustoetus
  • 2. – 21.03 Piimalehmakasvatamise otsetoetus. Hilinenult kuni 16.04
  • 2. – 21.03 Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus; Ute kasvatamise üleminekutoetus; Ute üleminekutoetus; Veise üleminekutoetus; Piima üleminekutoetus
  • 5. – 12.03 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustatud põllumajandusliku tootmise potensiaali taastamise toetus (meede 5.2)
  • 26. 03. – 2.04 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (meede 6.3)
  • 16.03 – Konverents” Maheturg 2018″ Türil
  • 20.03 – Aiandusfoorum 2018 Pollis
  • 21.03 –  tasuta koolitus: “Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel” Eesti Maaülikoolis
  • 23.03 – Konverents” Põllumees kui tippjuht 2018″ Olustveres
  • 27.03 – teraviljafoorum 2018 Türil