Eestimaa Talupidajate Keskliit on  Eesti mittetulundusühing, mis ühendab talupidajate liitusid, maamajanduslikke seltse ja -liitusid ning keskühistuid. Liit asutati 1989. aastal.

ORGANISATSIOONI PÕHIEESMÄRK:
 1. Liikmete majanduslike, sotsiaalsete ja erialaste huvide kaitse kõikides instantsides.
 2. Põllumajandussaaduste tootmise, ümber töötlemise ja turustamise ning metsamajanduse edendamine.
 3. Asendusteenuse korraldamine, nõustamisteenus, täiendõpe.
 4. Oma liikmetele soodsa majanduskeskkonna loomine.
 5. Ühistegevuse arendamine.
 6. Maaturismi arendamine.
 7. Koostöö rahvusvaheliste põllumajandusorganisatsioonidega.
 8. Liikmete tegevuse kordineerimine ja infovahetus.
OLULISED TEEMAD:
 • Ühistegevus ja lühikesed tarneahelad;
 • Talutoit tarbijateni;
 • Põllumaade hõivamine;
 • Noored põllumajandustootjad;
 • Kohalike algatuste toetamine;
 • Eesti talunike huvide esindamine EL uue finantsperioodi põlluamajdnsupoliitika kujundamisel;
 • Eestimaa Talupidajate Keskliidu kui talunike esindusorganisatsiooni arendamine;

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
E-post: info@taluliit.ee
www.taluliit.ee